Socratic Pine Tree

There is Healing in Understanding

De Narcissitische relatie checklist

Als je in een relatie bent verwikkeld - en wie is dat niet op een of andere manier - dan krijg je te maken met andere mensen. En als je met andere mensen te maken krijgt, heb je 1% kans dat je met een Pure Narcist te maken hebt.  Maar je het een veel grotere kans dat je met iemand te maken krijgt die ongezond narcistisch gedrag vertoont. 

Om te kijken of de persoon met wie je deze relatie hebt narcistisch zou kunnen zijn, staat hiernaast een checklist met 50 vragen. Sommige daarvan zullen niet op jouw relatie met deze persoon van toepassing zijn. Dat geeft niet. De strekking van deze lijst is devolgende: Als je één van deze vragen met "ja" moet beantwoorden kun je met een narcistische persoon te maken hebben. Des te meer je er met "ja" beantwoord, de te waarschijnlijker wordt die stelling. 

Let wel op: dit is geen diagnostische tool. Je mag nooit concluderen dat iemand ziek is of een persoonlijkheidsstoornis heeft tenzij je daarvoor bent opgeleid, geautoriseerd en de juiste diagnostische procedure hebt doorlopen. Deze vragenlijst is dat zeker niet. 

Narcissistic Relationship Checklist.

 1. Als er iets mis gaat waarbij deze persoon betrokken is, ligt het dan aan alles en iedereen behalve deze persoon zelf ?
 2. Weigert deze persoon verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen fouten of slecht gedrag? Bijvoorbeeld, "Ik moest wel dit of dat doen want hij of zij had er zo'n zooitje van gemaakt dat er niets anders op zat." of "Je hebt me zo boos gemaakt dat ik er ook niets aan kon doen.... "
 3. Denkt deze persoon dat hij / zij altijd gelijkt heeft?
 4. Is het voor deze persoon lastig om de gevoelens van anderen te peilen?
 5. Is deze persoon meer geïnteresseerd in hoe het gedrag van anderen op hem afspiegelt dan in het begrijpen en accepteren waarom anderen doen wat ze doen?
 6. Lijkt deze persoon niet incontact met zijn eigen gevoel en het zelfs te ontkennen ?
 7. Heeft deze persoon wraakgevoelens tegen jou en anderen?
 8. Gaat het vooral over deze persoon, zijn tijd, geld, bezittingen, wensen, eisen, ouder-tijd etc ?
 9. Als het deze persoons taak is: lijkt hij dan onwillig om naar jou te luisteren en jouw zorgen aan te horen ?
 10. Als het niet deze persoons taak is: vertelt deze persoon je constant wat je moet doen?
 11. Zorgt deze persoon er voor dat je je "niet goed genoeg" voelt. En hebben zijn of haar constante negatieve commentaren er misschien zelfs voor gezorgd dat die boodschap zelfs al geïnternaliseerd hebt ?
 12. Vraagt deze persoon wel eens naar hoe je dag was, hoe je je voelt, al is het maar in het voorbij gaan ?
 13. Praat deze persoon veel over hoe geweldig hij is en hoe zielig / dom jij en / of anderen zijn.
 14. Liegt deze persoon ?
 15. Manipuleert deze persoon?
 16. Vertelt deze persoon verschillende versies van gebeurtenissen aan verschillende mensen maar draait het altijd zo, zodat hij / zij er goed bij afsteekt ?
 17. Als deze persoon over zij / haar kinderen praat, gaat het dan meer over wat de kinderen doen dan over wie ze zijn ?
 18. Wantrouws deze persoon iedereen ?
 19. Zeggen anderen mensen over deze persoon dat er "iets vreemds" met hem / haar aan de hand is ?
 20. Maakt deze persoon misbruik van mensen ?
 21. Gaat het bij deze persoon vooral om macht en controle en het najagen van macht ten coste van bijna alles ?
 22. Gaat het bij deze persoon vooral om imago en hoe dingen er voor anderen lijken?
 23. Lijkt deze persoon geen systemeatische waarden te hebben, geen vast systeem voor wat goed of slecht is met betrekking tot zijn of haar eigen gedrag ?
 24. Als je probeert jouw problemen of issues met deze persoon te bespreken, wijzigt deze persoon dan het onderwerp zodat je uiteindelijk over zijn problemen praat ?
 25. Als je met deze persoon je gevoelens probeert te bespreken, "topt" deze ze dan met zijn of haar eigen verhalen ?
 26. Gedraagt deze persoon zich jaloers ten opzicht van jou ?
 27. Mist deze persoon empahty?
 28. Ondersteunt deze persoon of heeft deze persoon alleen interesse in dingen die hem of haar in een goed licht zetten ?
 29. Voel je constant een emotionele afstand tot deze persoon ?
 30. Is deze persoon meer dan normaal zelfbewust van wat anderen denken?
 31. Voel je je gebruikt door deze persoon?
 32. Heb je het gevoel niet door deze persoon geaccpeteerd te worden ?
 33. Is deze persoon critisch over jou en anderen ?
 34. Heb je het gevoel dat deze persoon de eigenlijke jou niet kent, en niet waardeerd, en daar eigenlijk ook niet in geinteresseerd is ?
 35. Gedraagt deze persoon zich alsof de wereld rond om hem zou moeten draaien ?
 36. Lijkt deze persoon nep ?
 37. Lijkt deze persoon soms grandioos en soms depressief ?
 38. Lijkt deze persoon te wedijveren met mensen ?
 39. Wil deze persoon dat dingen altijd op zijn manier gebeuren ?


Als deze persoon je partner is

 1. Twijfel je regelamtig aan het feit of je partner wel van je houdt ?
 2. Doe je partner aardige dingen voor je, maar alleen wanneer er anderen in de buurt zijn die dat kunnen waarnemen?
 3. Wanneer er iets ernstigs gebeurd in jouw leven, bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte, een scheiding in jouw familie of vriendenkring, reageert je partner dan eerder met bezorgdheid over welke gevolgen dat voor hem heeft dan wat dat voor jou betekent?
 4. Voel jij je verantwoordelijk voor je partners ziektes of niet goed voelen ?


Als deze persoon je partner is en jullie hebben kinderen

 1. Proberen de kinderen altijd je partners goedkeuring en liefde te verkrijgen ?
 2. Brengt je partner minimale tijd met de kinderen door?
 3. Laat je partner events van de kinderen schieten als hij niet speciaal in dat event is geinteresseerd of er waarde aan hecht ?
 4. Motiveert je partner de kinderen om deel te nemen aan activiteiren die hij / zij leuk vind en ontmoedigd of verbied hij / zij hen om deel te nemen aan activiteiten die hij niet waardeert ?
 5. Houden jullie kinderen van hem / haar, maar brengen ze tegelijkertijd liever geen tijd alleen met hem / haar door ?
 6. Is het je al eens opgevallen dat jullie kinderen geen gevoelens met hem / haar delen ?


Als je al uit elkaar bent

 1. Probeert je ex-partner nog steeds gebruik van je te maken, soms alsof je helemaal niet gescheiden lijkt.
 2. Is je expartner nooit ' rustig geworden'  ?
 3. Probeert je ex-partner nog steeds contact met je te maken, ook al heb je duidelijk aangegeven dat je dat niet meer wil ?