Socratic Pine Tree

There is Healing in Understanding

Woordenlijst

Wanneer je over narcisme en zo aan het lezen gaat, kom je de termen die hier aan de rechterkant genoemd staan ongetwijfeld tegen. De meeste schrijvers nemen niet de moeite om ze uit te leggen.  Dat doe ik dus anders....  Ik ben niet de meesten.

Woordenlijst

Narcis: Narcis (Narcissus) is een geslacht van bolgewassen uit de narcisfamilie (Amaryllidaceae). De naam is afkomstig uit de Griekse mythologie. Narcissen zijn voorjaarsbollen en hebben een koude rustperiode nodig. Je vindt narcissen in vele soorten en kleuren: roze, oranje, rode, witte of gevlekte, dubbelbloemige bloemen, met grote gele trompetten of met trosjes van gele of witte bloemetjes. In tegenstelling tot bij de leliefamilie komt bij deze familie een onderstandig vruchtbeginsel voor. Je kunt narcissen rustig laten verwilderen; ze vermeerderen zich vanzelf en elk jaar zullen er meer bloemetjes komen. (Bron Wikipedia)

Narcist: Iemand die leidt aan narcistische persoonlijkheids stoornis

Narcisme: een natuurlijk mechanisme dat er voor zorgt dat we ons zelf niet te kort doen, dat we competatief en ambitieus zijn, ons motiveert en er voor zorgt dat we behoefte aan erkenning en respect hebben.

Narcissus: Jager uit de Griekse mythologie (Ovide e.a.) die er om bekendstond geen interesse in de liefde te hebben, maar uiteindelijk verliefd werd toen hij zijn spiegelbeeld in het water van een vijver zag. Hij werd zo ontroostbaar dat hij uiteindelijk op die in tranen ten onder is gegaan. Naar verluid is op deze plek een bloem opgebloeid die wij "narcis" zijn gaan noemen.  

Narcistisch: Gebaseerd op narcisme (zie ook narcisme)

Narcistische persoonlijkheids stoornis: Een persoonlijkheids stoornis die wordt gekenmerkt door een onbewuste competatieve (en dus defensieve) mindset, waardoor de persoon die er aan leidt vaak narcistisch reageert op situaties die dit niet rechtvaardigen en waarvoor de oorzaken naar algemeen wordt aangenomen voor een groot deel in de zeer vroege jeugd liggen en voor een groot deel erfelijk beïnvloed worden.

Bron (resource, supply): vaak een partner, maar wat veel mensen zich niet realiseren is dat een Narcist veel meer bronnen kan hebben, en dat deze niet altijd menselijk hoeven te zijn. Kinderen en vrienden kunnen bronnen zijn, maar ook werk kan een bron zijn. Feitelijk kan alles een bron zijn waaraan een Narcist zijn waarde kan ontlenen.

Gouden Kind (Golden Child): Persoon (vaak kind) die de twijfelachtige eer toebedeeld heeft gekregen aan de vaak enorm hoge verwachtingen van de narcist te moeten voldoen, en waarvoor falen geen optie is. Vaak verwend, maar ook enorm onder druk.   

Zondebok (Scapegoat): Persoon (vaak kind) in de omgeving van de Narcist die vaak gekleineerd wordt en beschuldigd wordt van dingen die fout gaan. 

Vliegende aapjes (Flying monkies): Personen in de omgeving van de Narcist die hem of haar ten diensten staan, en meestal zelf niet in de gaten hebben dat ze voor diens karretje worden gespannen.

Narcistische wond: psychische kwetsbaarheid die optreed wanneer ieamand door het pantser van de Narcist weet heen te breken. Met vaak enorme emotionele gevolgen voor de narcist zelf.

Narcistische Uitbarsting: Woede uitbarsting, vergelijkbaar met die van een 5 jarig kind dat volledig de controle verliest over zijn boosheid. Alle rationaliteit gaat verloren, wat overblijft is één brok emotie in het lichaam, en gestuurd door de intelligentie van een volwassenene. Veroorzaakt door een Narcistische wond.

Love-Bombing:Ik ben hier nog geen Nederlands woord voor tegen gekomen. "Honey-Moon Fase" vind ik niet Nederlandser dan Love-Bombing, en bovendien beschrijft Love-Bombing véél beter wat er gebeurt. De Narcist bombardeert je met liefde en alles wat goed en mooi is. Vaak gebeurt did in de eerste fase nadat je elkaar ontmoet, maar het gebeurt ook met regelmaat gedurende de relatie nadat het een tijdje slechter is gegaan.

Devalueren (devaluating): "Het minder waard maken" In mijn optiek is dit een verkeerde benaming.  Devalueren impliceert een actief proces vanuit de Narcists. Maar ik bestrijd dat. Het is een onomkeerbaar proces dat inherent is aan de dynamiek van de narcistische relatie waardoor de bron vanzelf in waarde daalt. 

Afstoten (discarding): Afscheid nemen van de bron. Al dan niet tijdelijk. 

No-contact: Manier om om te gaan met het gescheiden zijn van de Narcists. Absoluut geen enkel contact hebben met de Narcists. Maar uitdrukkelijk niet de keuze van de narcist. 

Silent treatment: Manier van de Narcist om iemand te straffen voor 'wangedrag' door deze persoon volkomen te negeren voor een onbepaalde tijd. Dit is een vorm van psychische mishandeling. 

Grey Rock: Manier om om te gaan het het gescheiden zijn van de Narcists wanneer no-contact door omstandigheden niet mogelijk of onwenselijk is. De andere persoon beperkt zich dan tot de hoogst noodzakelijke interactie en doet net of hij / zij een volkomen oninteressante grijze steen is.

Gas Lighting: Vorm van manipulatie gebaseerd op het verstrekken van halve waarheden en gedeeltelijke informatie, leugens, ontkenning en tegenstelling op een manier zodat het verhaal verbogen kan worden in het voordeel van de Narcist en de andere persoon of personen denken dat deze zijn / haar / hun verstand verliest/verliezen. Genoemd naar de film Gas Light (1944)

Echt / Primaire Zelf: Het oorspronkelijke "zelf" van de Narcists, afwezig, leeg, danwel gevuld met jeugdtrauma's. Zonder of met slechts zeer weinig eigenwaarde.

Valse / Secondaire Zelf: Het gefabriceerde zelf van de Narcist. Ontleend aan van alles en iedereen waar de Narcist maar enig nut in ziet. De Narcist projecteert de waargenomen waarde van deze bronnen op zichzelf in de vaste overtuiging dat anderen hem ook zo zien. De Narcist ziet zichzelf immers ook zo. De narcist zelf is niet instaat door dit zelf heen te prikken. Hij / zij weet niet beter dan dat hij / zij is wie hij / zij pretendeert te zijn. De Narcist is zich onbewust van het feit dat hij Narcist is. Hij leidt aan permanente waanvoorstellingen. 

Kwaadaardig narcist: Iemand die zowél ongezond narcistisch gedrag veroont als leidt aan anti-sociale persoonlijkheids stoornis. 

Cluster B: één van de drie groepen waarin persoonlijkheidsstoornissen in het meest gebruikte psychiatrisch standaard werk (DSM) worden verdeeld. De B cluster is de cluster waarin persoonlijkheidsstoornissen die betrekking hebben op emotieregulatie- en impulscontroleproblematiek worden ingedeeld. Ook wel met wat humor de "vervelende mannen" cluster genoemd. (tegen over A: de buitenaardse cluster en C: de zeurende huisvrouwen cluster)